We zijn open! / We’re open!

Het museum is weer open, maar met spelregels

Met genoegen openen wij weer onze deuren, zij het met een aantal maatregelen:

 • Voor een veilig bezoek aan het Glider Museum ten tijde van COVID-19 hebben wij een protocol opgesteld (klik om te lezen).
 • Bezoek aan het museum is alleen mogelijk op basis van reservering
Reservering in 2021
 • Plan uw bezoek in de reserveringsmodule hieronder.
 • Voor vragen over uw bezoek op andere dagen kunt u telefonisch contact opnemen op dinsdag t/m zaterdag van 17.00 uur t/m 19.00 uur, op telefoonnummer: +31-6-10143467

DANK VOOR UW WELWILLENDE MEDEWERKING

The museum is open again, but there are rules to the game

We are happy to open our doors again, albeit with a number of measures:

 • For a safe visit to the Glider Museum at the time of COVID-19 we have drawn up a protocol (click here to read).
 • A visit to the museum is only possible on the basis of a reservation.
Booking in 2021
 • Plan your visit in the reservation module below.
 • Should you have any questions about your visit, please contact us on Tuesday to Saturday from 17.00 to 19.00 on telephone number: +31-6-10143467

THANK YOU FOR YOUR KIND COOPERATION

 

Instructies / Instructions

Nederlands

 • Selecteer een geschikt moment
 • Vul uw naam en contactgegevens in
 • Vul in het opmerkingenveld in:
  • met hoeveel personen u komt (maximaal 6 personen per afspraak)
  • wie van deze personen uit uw gezin of een ander gezin komt
 • Druk op de ‘BOEK’ knop om de boeking te plaatsen
 • U ontvangt een e-maiil ter bevestiging – neem deze mee bij uw bezoek

Het spijt ons, maar wij nemen uitsluitend volledig en juist ingevulde boekingen in behandeling.

English

 • Select a suitable moment
 • Please fill in your name and contact details
 • Fill in the comment field:
  • with how many persons you are coming (up to 6 persons per appointment)
  • which of these persons belongs to your family or another family
 • Press the ‘BOOK’ button to place the booking
 • You will receive an email  to confirm your booking – please take this with you when visiting

We are sorry, but we can only handle fully and correctly completed bookings.

Boek nu! Book now!