Open

OPENINGSDAGEN EN TIJDEN 2024

Met genoegen openen wij weer onze deuren.

Het museum is geopend op:
Maart: 30/31  |  april: 27/28  |  mei: 25/26  |  juni: 29/30  |  juli 27/28 | augustus: 24/25 | september: 19-12 & 28/29  |  oktober: 26/27

Op deze dagen zijn de openingstijden van 12.00 tot 17.00 uur.

TOEGANG

De toegang is in principe gratis. Allen wordt dit museum uit privémiddelen gefinancierd, zonder subsidies. Wilt u het museum steunen? Dan is uw gift van harte welkom!
 

GEWONE MUSEUMBEZOEKERS

Een reservering maken voor museumbezoek op openingsdagen is niet nodig.

GROEPEN

Groepsbezoeken zijn op aanvraag en buiten de normale openingsdagen mogelijk. Voorwaarden hiervoor zijn:

 • De groepsgrootte is minimaal 5 en maximaal 20 personen
 • Afwijkingen hiervan uitsluitend in overleg met het museum.
 • Kosten voor groepsbezoeken: v.a. € 50,- (inclusief rondleiding)

Informeer naar de mogelijkheden voor een groepsbezoek door het onderstaand formulier in te vullen.

INSTRUCTIES AANVRAAG GROEPSBEZOEK
 • Vul uw naam en contactgegevens in
 • Geef de gewenste bezoekdatum en -tijd en het aantal deelnemers op
 • Druk op de ‘AANVRAGEN’ knop om de aanvraag in te dienen
 • U ontvangt een e-mail ter bevestiging

Graag wijzen wij u erop dat wij uitsluitend volledig en juist ingevulde aanvragen in behandeling nemen.

OPENING DAYS AND HOURS 2024

We are pleased to open our doors again.

The museum is open on:
March: 30/31 | April: 27/28 |  May: 25/26  |  June: 29/30  |  July: 27/28  |  August: 24/25  |  September: 19-22 & 28/29  |  October: 26/27

On the days mentioned above, the opening hours are from 12:00 to 17:00.

ADMISSION

Admission is basically free. All this museum is funded from private resources, without subsidies. Would you like to support the museum? Then your donation is most welcome!

REGULAR VISITORS

No need to make a reservation to visit the museum on opening days.

GROUPS

Group visits are possible on request and outside normal opening days. Conditions for this are:

 • Group size is minimum 5 and maximum 20 people
 • Deviations from this are only possible in consultation with the museum.
 • Costs for group visits: from € 50 (including guided tour)

Please ask about the possibilities for a group visit by filling in the form below.

GROUP VISIT REQUEST INSTRUCTIONS
 • Please enter your name and contact details
 • Specify the desired visit date and time, and the number of participants
 • Press the ‘APPLY’ button to submit the request
 • You will receive a confirmation e-mail

Please note that we will only consider fully and correctly completed applications.

Aantal deelnemers / Number of participants: 5
Scroll naar boven