AVG verklaring / GDPR statement

Het Glider Museum verwerkt gegevens in navolging van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Cookies/Trackers

 • Deze website gebruikt geen cookies en/of trackers.

Gegevens

Voor het maken van groepsafspraken voor een bezoek aan het museum worden de volgende reserveringsgegevens opgeslagen:

 • De datum en het tijdstip van de gekozen reservering
 • De naam van de persoon die de reservering heeft gemaakt
 • Het e-mailadres van deze persoon
 • Met hoeveel personen het bezoek is gebracht.

Bewaartermijn

De volgende bewaartermijnen worden gehanteerd

 • Voor ge groepsafspraken geldt een bewaartermijn van 2 jaar

Vragen?

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, neem dan met ons contact op

The Glider Museum processes data in accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR or in Dutch: AVG).

Cookies/Trackers

 • This website does not use cookies and/or trackers.

Data

In order to make appointments for a visit to the museum, the following reservation details are stored:

 • The date and time of the chosen reservation
 • The name of the person who made the reservation
 • The e-mail address of this person
 • The number of visited people

Data retention period

The following retention periods are used

 • The reservation details for group visits will be kept for 2 years.

Any questions?

If you have any questions about this privacy statement, please contact us.