COVID-19 MAATREGELEN

COVID-19 protocol

Voor een veilig en verantwoord bezoek aan het museum ten tijde van COVID-19 is dit protocol opgesteld. Lees dit protocol alvorens een bezoek te brengen aan het Museum. Dit protocol is opgesteld volgens de richtlijnen van de Museumvereniging, de brancheorganisatie van musea in Nederland. Uitgangspunt van het protocol zijn geldende adviezen en maatregelen van het RIVM inzake COVID-19.

Algemeen
 1. Het is vooralsnog niet mogelijk het museum zonder reservering te bezoeken. Bezoekers hebben voorafgaande aan het bezoek via de website een datum en tijdstip gereserveerd.
  Het is ook mogelijk telefonisch te reserveren. Dit kan van dinsdagmiddag t/m zaterdagmiddag van 17.00 uur t/m 19.00 uur op het telefoonnummer +31-6-10143467.
 2. Bij gezondheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 °C), koorts (boven 38 °C) of benauwdheidsklachten mag men het museum niet bezoeken.
 3. Bezoekers houden anderhalve meter afstand van andere bezoekers die niet behoren tot hun eigen gezelschap.
 4. Bezoekers wordt het dragen van een mondkapje geadviseerd, maar dat is niet verplicht.
 5. Volg altijd de hygiënemaatregelen op.
 6. Volg altijd de aanwijzingen van de medewerkers in het museum op.
 7. Gebruik het toilet in het museum alleen indien nodig.
 8. Musea behouden zich verder het recht voor om bezoekers of medewerkers toegang tot het museum te weigeren bij twijfel over de gezondheidstoestand. Tevens kunnen bezoekers die zich niet aan dit protocol houden verzocht worden hun bezoek te beëindigen.
Looproute
 1. Volg de looproute zoals deze is aangegeven in het museum.
 2. Betreed een ruimte alleen met het maximum aangegeven aantal personen. Voor de ingang van een ruimte staat aangegeven hoeveel personen in deze ruimte aanwezig mogen zijn.
Hygiëne
 1. Bezoekers reinigen hun handen bij de desinfectietafel die bij de ingang van het museum staat.
 2. Het museum wordt dagelijks gereinigd met extra aandacht voor contactoppervlakten een aanraakpunten.
 3. Medewerkers van het museum desinfecteren tussentijds ook contactoppervlakten en aanraakpunten zoals deurkrukken.
 4. Volg de algemene richtlijnen van het RIVM:
 • Was je handen na contacthandelingen op plekken waar ook anderen geweest zijn; 20 seconde met water en zeep, daarna goed drogen met papieren handdoek. Gooi het papier daarna weg in een afsluitbare vuilbak. – Voordat je naar buiten gaat, als je weer thuiskomt, als je je neus hebt gesnoten, voor het eten en nadat je naar de wc bent geweest;
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
 • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze weg in een afsluitbare vuilbak;
 • Was daarna je handen;
 • Schud geen handen;
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen;

Rondom het Glider Museum:

 1. Ook buiten op het park en op de parkeerplaats geldt dat de bezoekers 1,5 meter afstand houden van bezoekers en anderen die niet tot het eigen gezelschap behoren.
Scroll naar boven